Benefits of electromobility

We’re committed to protecting the environment

In the current global landscape, the subject of ecology echoes far and wide. The awareness that our human activities are significantly contributing to harmful emissions has sparked a growing interest in alternative fuels and vehicles. Among these alternatives, electromobility stands out as a sustainable and eco-friendly solution. In contrast to conventional cars that emit pollutants into the atmosphere, our electric vehicles (EVs) are designed to produce zero emissions. Electromobility could (and should) become a welcome alternative for those who care about our planet.

Rejuvenation through movement

It's no secret that our bodies require fresh air and natural light to perform at their best, especially in the mornings. Unfortunately, when we commute to work by car, this much-needed interaction with nature often gets sidelined. In a car, we tend to adopt the same sedentary posture we maintain throughout the day - sitting with slouched shoulders and bent legs. This is detrimental to both our physical and mental well-being. Using a scooter, however, encourages an upright stance, promoting healthy circulation, and allows us to enjoy the benefits of natural light and fresh air.

Saving money, time and hassle

One clear advantage is cost-effectiveness. While conventional vehicles require expensive engines that guzzle fuel, electric alternatives prove far more economical. The operational and maintenance costs of our electric scooters and electric bikes are several times lower than their petrol-powered counterparts.  Practically, commuting on our scooters will not only save you time spent in traffic but also drastically cuts down on transportation costs. With the option to take a cycling path or a shortcut through a park, you’ll be able to reach your destination even quicker. Plus, you’ll no longer have to struggle with the growing complexity of parking - simply bring your scooter along wherever you go.

Elektrické koloběžky a legislativa

Elektrické koloběžky (které splňují požadavek maximální konstrukční rychlosti do 25 km/h) mohou jezdit po cyklostezkách a jízdních pruzích pro cyklisty. Pro koloběžky platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní účastníky silničního provozu. Je tedy nutné znát všechny dopravní značky a pravidla pro jízdu po pozemních komunikacích.

 

Důležitá připomenutí

  • Na elektrické koloběžce nikdy nejezděte po chodníku. V případě chodníku s povoleným vjezdem kol nesmíte svou jízdou ohrozit ani omezit žádného chodce.
  • Pro všechny účastníky silničního provozu bez výjimky platí zákaz požívání alkoholu před, nebo během jízdy!
  • Do 18 let je povinné nosit helmu. Pro Vaše vlastní bezpečí ale doporučujeme nosit helmu každému!
  • Při změně směru jízdy platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Při jízdě na koloběžkách, které nemají blinkry, je nutné dát znamení rukou.

Pruhy pro cyklisty a koloběžky

Při jízdě na cyklostezkách (nebo jízdních pruzích pro cyklisty) se řiď nejen svislými značkami pro cyklisty, ale i těmi vodorovnými, viz níže...

Vyhrazený pruh

1) Pruh vyhrazený pro cyklisty a koloběžky. Šipka určuje směr jízdy.

Piktogramový koridor

2) Piktogramový koridor pro cyklisty a koloběžky určuje směr a prostor pro jízdu. Zároveň upozorňuje řidiče motorových vozidel na zvýšený provoz cyklistů.

Vyhrazený prostor

3) Prostor před křižovatkou řízenou semaforem, vyhrazený pro cyklisty a koloběžky, čekající na signál „volno“ (na zelenou).

Přejezd

4) Přejezd pozemní komunikace pro cyklisty a koloběžky, sousedící s přechodem pro chodce. Po přejezdu můžeš na koloběžce přejet, ale nedává ti žádnou přednost před auty.

Přechod

5) Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty a koloběžky. Pokud přechod přejíždíš, nesmíš svou jízdou ohrozit ani omezit chodce, který přechází po přechodu nebo který zjevně hodlá po přechodu přejít.

Svislé dopravní značky

Pro koloběžky platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní účastníky silničního provozu. Je tedy nutné znát všechny dopravní značky a pravidla pro jízdu po pozemních komunikacích, viz níže...

Zákaz vjezdu jízdních kol a koloběžek

Vedení koloběžky je povoleno.

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Značka zakazuje vjezd určeným typům vozidel, tedy i kolům a koloběžkám.

Silnice pro motorová vozidla a dálnice

Koloběžky v žádném případě NESMÍ jezdit na silnicích pro motorová vozidla a na dálnicích. Proto když uvidíš tyto značky, okamžitě otáčej řídítka o 180°.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.